česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Čápi přiletěli na komín bývalé mlékárny u Mlékárenského rybníka
4. dubna 2018, autor: Jiří Hauzer

Čápi 2018 Ve středu 4. dubna 2018 v 13.25 hodin přiletěl do Osečné párek čápů, který se usadil na komíně bývalé mlékárny u Mlékárenského rybníka. Čápi zde hnízdili již několikrát a podle jejich chování se zdá, že i letos by tu mohli vyvést mláďata.


Upozornění pro občany
4. dubna 2018, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmVážení občané,

oznamuji Vám, že od 9. 4. do 12. 4. 2018 bude podatelna Městského úřadu Osečná uzavřena. Důvodem je povinné školení.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta


Veselé Velikonoce
29. března 2018, autor: Jiří Hauzer

Veselé VelikonoceVeselé Velikonoce, bohatou pomlázku a příjemně strávený prodloužený víkend

Vám přeje

Městský úřad OsečnáMěsto Osečná obnovilo křížovou cestu na Kotelském vrchu
29. března 2018, autor: Jiří Hauzer

V roce 2014 byla na Kotelském vrchu zrekonstruována kaple. Ta byla postavena na místě původních Božích muk v roce 1901 a to nákladem rodiny Bienertovy, pocházející z chalupy č.p. 32 v Kotli. Kaple byla zasvěcena „Božímu hrobu“. Snahou vedení města Osečná bylo přiblížit objekt kaple původnímu vzhledu dle dochované fotodokumentace. Kaple o půdorysném rozměru 4 m x 6,5 m má klasickou sedlovou střechu z vláknocementových šablon s vrcholovou věžičkou a křížkem. Ve štítě průčelí je umístěno pevné okno. Vstupní otvor je zajištěn kovanou mříží a za touto mříží ze strany interiéru jsou osazeny masivní dřevěné dveře. Vlastní rekonstrukci kaple provedla firma Penta z Jablonného v Podještědí. Nového kabátu se kaple dočkala v říjnu 2014. Dne 15. července 2015 proběhlo vysvěcení kaple. Kapličku vysvětil litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant společně se zdejším farářem Miroslavem Maňáskem za účasti občanů z celého Podještědí.

Od kaple sv. Anny na jihovýchodním konci Kotle k nově zrekonstruované kapli Božího hrobu sem vede křížová cesta se 14 – dříve dřevěnými, nyní kamennými zastaveními. Křížová cesta byla vyrobena díky štědrosti rodiny Bienertovy v letech 1902 – 1904. Ještě začátkem roku 2017 byla bez obrázků, vykazovala hodně prasklin a některá byla dokonce poškozena. Díky finanční dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR a spolupráci s Lesy ČR se podařilo městu Osečná křížovou cestu obnovit.

Bylo provedeno restaurování 13 kamenných zastavení a umístěno 13 plechových stříšek s křížky na tato zastavení. Panem Michalem Janovským byly namalovány obrázky a nainstalovány do nik jednotlivých zastavení. Na stojící dřevěný kříž vedle kaple jako 12. zastavení byla namontována plechová silueta s malbou ukřižovaného Ježíše Krista a do výklenku kaple byl namalován a umístěn obraz.

„Křížová cesta byla zrekonstruována z úcty k našim předkům, znovu vysvěcena bude v pátek 15. června 2018 v 17.00 ho­din, uvedl starosta Jíří Hauzer.


Povinná publicita Projekt „Obnova křížové cesty na Kotelském vrchu" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.


Valná hromada Sportovního klubu Osečná
29. března 2018, autor: Jiří Hauzer

Valná hromada 2018 Ve čtvrtek 29. března 2018 proběhla v jídelně ZŠ Valná hromada SK Osečná, z.s.. Schůzi řídil Mgr. Tomáš Johanovský, zprávu o činnosti výkonného výboru za rok 2017 a zprávu o hospodaření za rok 2017 prezentoval Luboš Pytloun, zprávu revizní komise přednesla Jaroslava Třešňáková a návrh rozpočtu na rok 2018 predikoval Mgr. Tomáš Johanovský – ten byl nakonec jednomyslně schválen.

S činností fotbalového oddílu mužů a s činností mládeže seznámil přítomné Miroslav Berger, o práci florbalového oddílu informoval Mgr. Tomáš Johanovský, Ing. Stanislav Pokorný a Mgr. Radmila Jánošíková a za oddíl volejbalu, nohejbalu, tenisu, aerobicu a Motosportu přetlumočil zprávu Mgr. Tomáš Johanovský.

Na schůzi se projednávala mimo jiné témata jako: oprava palubovky tělocvičny ZŠ a generální oprava sportovního areálu.

Na závěr Valné hromady předal předseda SK Osečná, z.s. Luboš Pytloun společně se starostou města Osečná Jiřím Hauzerem dárkové koše jubilantům, kteří v letošním roce oslaví kulaté výročí.

II.etapa výstavby splaškové kanalizace v Osečné se blíží do finiše, na řadu přijdou domovní přípojky
28. března 2018, autor: Jiří Hauzer

Kanalizace Výstavba II. etapy splaškové kanalizace intenzivně probíhá v současné době v ulici Nová. V ulicích Dolní selská, Březový Háj a v ulici U Potoka se práce dokončují a připravují se podklady pro kolaudaci těchto částí.

Obyvatelé mohou začít již nyní s přípravou výstavby své domovní přípojky dle obdržené projektové dokumentace. Je nezbytně nutné pořídit si fotodokumentaci před záhozem – vlastník ji doloží při sepsání smlouvy o odvádění odpadních vod!

Každý majitel nemovitosti má dvě možnosti, jak si přípojku vybudovat:

  1. vlastními silami
  2. nechá si udělat celou přípojku dodavatelsky

Pozn.: Připomínáme, že neveřejná část domovní přípojky musí být provedena podle příslušné projektové dokumentace a územního souhlasu a že do této kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody a vody z žump a septiků!Vlastní napojení domovních přípojek na veřejnou část kanalizace bude možné až po kolaudaci jednotlivých částí realizované II. etapy kanalizace a po sepsání smluv o odvádění odpadních vod s provozovatelem kanalizace a ČOV.

Postup bude následující:

  1. Vlastník nemovitosti obdrží od Technických služeb Osečná oznámení o možnosti napojení se na veřejnou část kanalizace a výzvu k sepsání smlouvy o odvádění odpadních vod.
  2. Vlastník sepíše smlouvu o odvádění odpadních vod, přitom doloží fotodokumentaci z výstavby své domovní přípojky.
  3. Vlastní fyzické napojení na veřejnou část kanalizace proběhne v předem dohodnutém termínu pod dohledem zástupce města Osečná a Technických služeb Osečná.

Velikonoční dílna 2018
24. března 2018, autor: Jiří Hauzer

Velikonoční dílna 2018 V sobotu 24. března 2018 uspořádala ZŠ a MŠ Osečná tradiční Velikonoční dílnu. Zúčastnila se jí spousta dětí s rodiči a všichni si pak domů odnesli celou řadu výrobků, které si sami zhotovili.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2018, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.