česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Aktualizovaná mapa Okolí Osečné a Lázní Kundratic je na světě!
2. srpna 2017, autor: Jiří Hauzer

Aktualizovaná mapa Okolí Osečné a Lázní Kundratic je na světě!Město Osečná nechalo zaktualizovat a vyrobit oblíbenou mapu s názvem „Okolí Osečné a Lázní Kundratic“.

Mapka v česko – německém jazyce prošla řadou změn. Má novou obálku, je bez reklam, má nové mapové výřezy okolí Osečné – východ a západ, cyklotrasy byly nově proznačeny dle metodiky značení dálkových tras v ČR a byly zaktualizovány nové cíle pro turisty jako např. Mannův les, Křížová cesta na Kotelském vrchu atd. Na aktualizaci se podíleli Mgr. Miroslav Lát a Ing. Jiří Hauzer, takže zde najdete i místa, o kterých ví jen málokdo – např. Krásná vyhlídka, Lumírova vyhlídka, Kočičí skály, Hodinář, Trpaslík či Chrisův odpočinek. Dokonce je zde již zakreslená plánována rozhledna aneb „Starostův sen“.

Mapku „Okolí Osečné a Lázní Kundratic“, druhé vydání, v měřítku 1 : 25 000 si můžete zakoupit jen v Informačním centru U Draka na Svatovítském náměstí v Osečné. Cena je stanovena na 32,–Kč s DPH.


Rybáři z Osečné provedli regulaci Jenišovského rybníka a čištění mlýnského náhonu
29. července 2017, autor: Jiří Hauzer

Rybáři z Osečné provedli regulaci Jenišovského rybníka a čištění mlýnského náhonu V sobotu 29. července 2017, v rámci brigády, provedli naši rybáři regulaci Jenišovského rybníka a čištění mlýnského náhonu. Důvodem byla vysoká hladina vody v rybníku. K regulaci jim napomohl i mlýnský náhon, který zároveň po dlouhé době odzkoušeli a pročistili – jen to vodní kolo stále chybí…


Ministryně a náměstek hejtmana LK otevřeli nově zrekonstruované zázemí pro pracovníky MěÚ Osečná
22. července 2017, autor: Jiří Hauzer

Ve čtvrtek 20. července 2017 proběhlo před Růžičkovou stodolou v Osečné slavnostní otevření nově zrekonstruovaného objektu „Zázemí pro pracovníky Městského úřadu Osečná“. Této akce se kromě pracovníků městského úřadu a místních občanů zúčastnili – ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřeného řízením sociálních věcí Pavel Svoboda, zástupci sociálního odboru Libereckého kraje, ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR krajské pobočky Liberec Mgr. Helena Adamcová, zástupci Úřadu práce z Liberce a České Lípy, zástupci dodavatelské firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o. a další hosté.

„Toto setkání vzniklo nahodile, když kolemjdoucí chodili okolo této stodoly a šeptali si, co to tady zase staví a všichni se chtěli na staveniště podívat. To samozřejmě nebylo možné, a proto jsme se se zastupiteli rozhodli zorganizovat toto setkání. Myšlenka vytvoření důstojného zázemí pro naše veřejně prospěšné pracovníky vznikla před pěti lety. Postupně jsme vytvořili projekt rekonstrukce stodoly. K budově jsme přivedli plyn, kanalizaci, naši pracovníci budovu podřezali a v zadní části přistavěli přístřešek pro naši techniku. V loňském roce na podzim započali s bouráním a poté montáží stropů a vybudováním skladových prostor v přízemí. Samotné prostory v prvním patře byly nad síly našich veřejně prospěšných pracovníků a proto město vybralo firmu Ještědská stavební společnost spol. s r.o., která nám vestavěla nové prostory sociálního zázemí pro zaměstnance. Celá akce byla financována z rozpočtu města a byla realizována jen díky tomu, že jsme mohli využít práce našich veřejně prospěšných pracovníků v zimním období, kdy nemůžou pracovat na zvelebování města a práci v městských lesích. Celá akce stála 2,2 milionu, z toho horní dodavatelská část 1,6 milionu. Zhruba do měsíce proběhne vyklizení budovy č. p. 87 na Svatovítském náměstí a tu bychom chtěli v nejbližší době přebudovat na centrum sociálních služeb – na tom v současné době začínáme intenzivně pracovat“, řekl v úvodním slovu starosta města Jiří Hauzer.

„Děkuji za pozvání, kterého si velmi vážím. Vedení Ministerstva práce a sociálních věcí velmi oceňuje projekty, které si města realizují sami. Jsem velmi ráda, že vidím na vlastní oči tento hmatatelný důkaz práce veřejně prospěšných pracovníků“, řekla Michaela Marksová.

„Cením si toho, že pan starosta se zastupiteli obce myslí na ty, kteří pracují pro hezčí vzhled města“, poznamenal náměstek hejtmana Pavel Svoboda. „Říká se, že práce šlechtí člověka a že dělá lidi šťastnějšími. Ale k tomu, aby práce člověka naplňovala, musí mít pro ni vhodné podmínky. Třeba i tyto nové prostory přispějí k tomu, že si lidé z veřejně prospěšných prací uvědomí, jak jsou pro Osečnou potřební. A třeba je to posune dál, k hledání profese, které by se chtěli věnovat celý život a která by jim umožnila žít život podobný většinové společnosti“, doplnil.

„Velice si ceníme dlouholeté nadstandartní spolupráce s městem Osečná a doufáme, že tato výborná spolupráce bude i nadále pokračovat“, řekla ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR krajské pobočky Liberec Mgr. Helena Adamcová.

Po projevech hostů následovalo symbolické přestřižení pásky, toho se ujali: ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřeného řízením sociálních věcí Pavel Svoboda, ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR krajské pobočky Liberec Mgr. Helena Adamcová, technicko-výrobní ředitel dodavatelské firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o. Martin Matzner, starosta města Jiří Hauzer a vedoucí údržby města František Buša. Po přestřižení pásky proběhl slavnostní přípitek.


Na této akci byl vedle nového objektu také představen náš nový traktor Zetor Proxima 110 Power s lesnickou nástavbou a s příslušenstvím pro práci v městských lesích. Ten byl získán díky projektu „Technika pro Osečenské lesy“.

Po oficiální části volně navázala neformální diskuse při drobném občerstvení, které připravil městský úřad za finančního přispění dodavatelské firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zastupitelstvo města Osečná rozšířilo počet oddávajících
17. července 2017, autor: Jiří Hauzer

Marie Guričanová Ve středu 21. června 2017 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města Osečná. Na programu jednání bylo mimo jiné rozšíření počtu oddávajících z důvodů velkého nárůstu svatebních obřadů. Do současné doby měl tuto pravomoc jen starosta města a místostarostka města. Původně měli zastupitelé záměr schválit další dva oddávající. Po dlouhé diskusi byla nakonec zvolena jen zastupitelka města paní Marie Guričanová.

„Jsem si jist, že je to dobrá volba. Dlouholetá zastupitelka města paní Marie Guričanová má všechny předpoklady a schopnosti, aby při svatebním obřadu dobře zastupovala stát i reprezentovala naše město“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Efektivnost procesu práce v městských lesích stoupne, město Osečná získalo nový traktor!
10. července 2017, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná získalo v rámci projektu „Technika pro Osečenské lesy“ nový traktor s lesnickou nástavbou a s příslušenstvím pro práci v městských lesích. Nový traktor typu Zetor Proxima 110 Power je vybaven ochranným rámem kabiny, ochrannou vanou podvozku, ochranou kol, nádrže a výfuku. K traktoru byl dále získán čelní rampovač a profesionální lesnický naviják UNIFOREST 85 H s elektrohydrau­lickým ovládáním.

„Přínosem tohoto projektu je především úspora provozních nákladů za případné opravy stávající techniky a větší šetrnost k životnímu prostředí. Efektivnost procesu práce v lese stoupne, protože dva traktory v lese dokáží přibližovat a odvážet dřevní hmotu současně, což s jedním strojem možné není“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Projekt Technika pro Osečenské lesy“ je financován z prostředků EU – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programu rozvoje venkova 2014–2020 a spolufinancován městem Osečná. Povinná publicita


Projekt Mannův les - II. etapa zpřístupnění lesa úspěšně dokončen!
1. července 2017, autor: Jiří Hauzer

Mannův les – II. etapa zpřístupnění lesa V roce 2012 byl v Osečné úspěšně dokončen a zpřístupněn veřejnosti areál příměstského parku Mannův les. Ten je přístupný jak z Osečné, tak i z areálu Lázní Kundratic. Pro pohodlí návštěvníků tohoto areálu byl položen v několika větvích haťový chodník a to v délce 1100 m. Hatě byly položeny jak v mokřadu, tak v lese a umožní chůzi i osob se sníženou schopností pohybu, kterými mohou být např. návštěvníci lázní, rodiče s dětmi a další.

Na tento projekt letos navázala 2. etapa. V rámci této etapy došlo k doplnění haťových chodníků o chybějící spojky v délce 118 m. Bylo zde vytvořeno nové vyhlídkové místo s posezením a v oddychovém centru Mannova lesa byl vybudován odpočinkový osmiboký altán. Dále zde byl umístěn provozní řád, orientační mapky areálu a informační tabule v českém a německém jazyce o místních pamětihodnostech a přírodních zajímavostech. Nechybí zde ani pověst o Mannově lese. Pro lepší orientaci zde byly také osazeny rozcestníky se směrovými šipkami.

Projekt „Mannův les – II. etapa zpřístupnění lesa“ je financován z prostředků EU – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programu rozvoje venkova 2014–2020 a spolufinancován městem Osečná. Povinná publicita


Závěr školního roku 2016/17 a rozloučení s 9. třídou
30. června 2017, autor: Jiří Hauzer

Rozloučení s 9. třídou V pátek 30. června 2017 proběhlo v zasedací místnosti radnice slavnostní předání vysvědčení žákům deváté třídy ZŠ Osečná. K našim absolventům promluvili: pan Jiří Hauzer – starosta města, Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel základní školy a Mgr. Věra Hartmanová – třídní učitelka. Zároveň s vysvědčením obdržel každý žák speciálně upravené tričko jako upomínku na školní léta, strávená na ZŠ v Osečné. Na závěr slavnostního aktu přišel na řadu slavnostní přípitek a společná fotodokumentace. 

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.