česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Přírodní krásy

Prameny Ploučnice

Prameny Ploučnice Prameniště u Osečné je hlavní prameniště řeky Ploučnice a je označováno za jedno z nejvydatnějších ve střední Evropě. Prameny vyvěrají na dně malé tůňky a vydatnost těchto pramínků neklesá ani v době dlouhodobého sucha. Proto je Ploučnice až po Benešov nad Ploučnicí celoročně splavná. Délka celého toku měří více než 105 km a končí v Děčíně, kde se vlévá do Labe. Tento pravobřežní přítok Labe s povodím 1194 km² je zarostlý břehovými porosty a klikatí se lučinami v písečném a hlinitém řečišti.


Tisícileté lípy

Tisíciletá lípa Malou vísku Kotel proslavily především „tisícileté“ lípy velkolisté. Chráněné lípy jsou pravděpodobně nejmohutnější a nejproslulejší stromy severních Čech, jejichž stáří se odhaduje na 300–400 let. Památné stromy měřící v obvodu 5 a 9 metrů dosahují úctihodných výšek 23 a 25,5 m. Obě lípy jsou duté, dutina větší z nich připomíná svými rozměry klenutou kapli.


Čertova zeď

čertova zeď Přímo nad osadou Kotel se nachází velmi zajímavá přírodní památka, třetihorní čedičový útvar, jenž se nazývá Čertova zeď. Podle pověsti jí prý postavil sám pekelník. Jedná se o zbytky hřebene vypreparované, ploché čedičové žíly, vystupující místy ve formě zdi na povrch. Chráněná délka je 1 km a plocha 20 ha. Světově unikátní je složení zdi z vodorovně uložených hranolů. Bohužel, koncem 19. století byly nejcennější části rozebrány a použity k výstavbě.


Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.