česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Osečná - Kanalizace a ČOVKanalizace a ČOV, 1. etapa


Povinná publicita

Základní informace o projektu

  • Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
  • Příjemce dotace: Město Osečná
  • Realizační firma: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
  • TDI: REALSTAV MB spol. s r.o.

Období realizace projektu

  • 13.04.2014 – 31.12.2015

Cílem projektu bylo vybudování splaškové kanalizace o délce 4,605 km a stavby nové čističky odpadních vod Osečná. Realizací tohoto projektu je možno odstranit znečištění 15,37 t/rok CHSKCr, 25,06 t/rok NL, 0,36 t/rok PCelk., 3,62 t/rok NCelk. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro připojení 1300 EO na vyhovující ČOV.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Povinná publicita

Situace:Kanalizace, 2. etapa


Projekt "Kanalizace, 2. etapa" je v přípravné fázi...


Situace:

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.