česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Stavební úřad

Štěpánka Hanzlíková
Vedoucí
Tel.: +420 485 164 814
E-mail: stavebniurad@osecna.cz

Gerhard Arlt
Tel.: +420 485 164 813

Úřední hodiny stavebního úřadu

V Osečné
Pondělí - Středa
8.00 - 11.00
12.00 - 17.00
V Křížanech
Každý sudý Pátek
od 9.00
Ve Zdislavě
První úterý v měsíci
od 17.00

Stavební úřad při městském úřadě v Osečné má působnost pro obce:

Osečná (k. ú. Osečná, Lázně Kundratice, Chrastná, Kotel, Druzcov, Zábrdí, Vlachové), Janův Důl, Křížany (k. ú. Žibřidice, Křížany) a Zdislava.

Rozhoduje ve všech umisťování staveb, povolování staveb (spadajících do kompetence speciálních st. úřadů, jako např. vodohospodářské stavby, komunikace, drážní stavby apod.) a kolaudaci staveb dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve věcech pozdějších předpisů.

 1. Územní rohodnutí nevyžadují

  • stavební úpravy a udržovací práce
  • drobné stavby
  • stavby umisťované v uzavřených prostorech existujících staveb, pokud se nemění vnější půdorysné ohraničení a výškové uspořádání prostoru
 2. Informační, reklamní a propagační zařízení

  Územní řízení lze v jednotlivých případech, po pouzení st. úřadu, sloučit se stavebním řízením. Územní řízení upravuje 32 - 42 stav. zákon.

 3. Stavební povolení se vyžaduje

  u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, včetně změn dokončených staveb.

  Ohlášení postačí na stavby

  • Drobné (do 16 m2, 4,5 m výšky, s jedním nadzemním podlažím a musí plnit dolňkovou funkci ke stavbě hlavní).
  • U stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby a nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby. Povolování staveb upravuje 54 - 70 stavební zákon.
  • Kolaudaci o rozhodnutí vyžadují všechny stavby, na které bylo vydáno stavební povolení. Bez kolaudačních rozhodnutí nelze stavbu užívat. Kolaudační řízení upravuje 76 - 82 stavební zákon.
  • Stavební zákon upravuje umisťování, povolování a kolaudaci staveb obecně. Vždy je nutné posouzení jednotlivých případů a rozhodnutí st. úřadu, jaké řízení se na konkrétní záměry a stavby vztahuje.
 4. Stavební úřad dále vede, dle stavebního zákona, řízení ve věci povolování informačního, reklamního a propagačního zařízení, povolování teréních úprav, odstraňování staveb, sankce fyzickým a právním osobám.

Copyright © 2000-2018, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.