česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Honební společenstvo Osečná - oznámení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. března 2018

Město Osečná - záměr prodeje pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje pozemků par.č. 154/7, 633, část 634 a část 135 v k.ú. Zábrdí u Osečné, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. března 2018

Mikroregion Podralsko - návrh závěrečného účtu za rok 2017

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. března 2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. II/278 v k.ú. Kotel z důvodů rekonstrukce NN, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. února 2018

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. února 2018

Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2017

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. února 2018

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se uskuteční dne 6. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hodin v přízemí budovy ZŠ Osečná. Ve školním roce 2018/2019 může být z hlediska kapacity třídy přijato maximálně 30 žáků.

Kritéria pro přijetí žáků:

 1. Děti s místem trvalého pobytu v obci Osečná.
 2. Děti, které navštěvují MŠ Osečná.
 3. Ostatní děti.
 4. Pokud z hlediska kapacity školy nebudou moci být přijaty všechny děti v rámci některého z kritérií, bude se v rámci daného kritéria rozhodovat losováním.

Rodiče u zápisu mohou žádat:

 1. o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. odklad povinné školní docházky

K zápisu je nutné přinést:

 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce

Poznámky:

 1. Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá na rozhodnutí žádný vliv!
 2. K udělení odkladu povinné školní docházky je třeba doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra pro dané zdravotní postižení a dětského lékaře.
 3. Kritéria pro přijetí se vztahují i na děti, kterým byl v roce 2017 udělen odklad povinné školní docházky.
 4. Termín losování bude předem stanoven a losování bude veřejné.

Mgr. Tomáš Johanovský

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. února 2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. února 2018

Nařízení státní veterinární správy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. února 2018

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.