česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. července 2017

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Paní Helena Bušová, místostarostka města oznamuje, že od 31.7. do 13.8.2017 bude mít plánovanou dovolenou.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. července 2017

Nařízení státní veterinární správy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. července 2017

Veřejná vyhláška - stanovení pžrchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. července 2017

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 24. července 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě Osečná“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Osečná – kanalizace II. etapa, stoky B2, B2 – 2“
 4. Projednání hospodaření města Osečná k 30.6.2017
 5. Schválení mezitímní účetní závěrky města Osečná k 30.6.2017
 6. Schválení mezitímní účetní závěrky ZŠ a MŠ Osečná k 30.6.2017
 7. Schválení mezitímní účetní závěrky Technických služeb Osečná k 30.6.2017
 8. Schválení Dodatku č. 1 ke Statutu Fondu na obnovu kanalizace města Osečná
 9. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 8/2017
 10. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 9/2017
 11. Schválení prodloužení Smlouvy o odvozu a zneškodnění komunálního odpadu se Severočeskými komunálními službami, spol. s.r.o.
 12. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 503/3 a 820 v k.ú. Osečná
 13. Projednání nabídky na odkup pozemků parc.č. 502/4 a st.p.č. 118 v k.ú. Lázně Kundratice
 14. Projednání odkoupení st.p.č. 178 a p.č. 29/2 v k.ú. Osečná
 15. Projednání vydržení vlastnického práva pozemků parc.č. 753/3, 860/3 a části parc.č. 753/1 v k.ú. Osečná
 16. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 628 v k.ú. Zábrdí u Osečné
 17. Různé
 18. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 14. července 2017

Africký mor prasat

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. července 2017

Triatlonový závod "Hamrman Tour 2017"

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. července 2017

Oznámení z Technických služeb Osečná

Paní Dana Sucharová, ředitelka TSO oznamuje, že od 20.7. do 28.7.2017 bude mít plánovanou dovolenou.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 11. července 2017

Opatření obecné povahy - přechodná úprava: triatlonový závod "Hamrman Tour 2017"

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. července 2017

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.