česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta

Starosta města Osečná podle § 34 odst. 1 písm. b) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce oznamuje:

1. Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční:

 • v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a
 • v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí.

3. Hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů pro druhé kolo volby prezidenta budou voličům vydávány ve volebních místnostech.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem).

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. ledna 2018

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat v úterý 23. ledna 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Kabelové rozvody pro veřejné osvětlení Osečná – Lázně Kundratice“
 3. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba místní komunikace č. 18c, Osečná – ul. Nová“
 4. Projednání hospodaření města k 31.12.2017
 5. Projednání Rozpočtového opatření č. 16/2017
 6. Schválení Rozpočtového opatření č. 1/2018
 7. Schválení Žádosti Českého svazu včelařů, ZO Český Dub
 8. Schválení Programu pro poskytování dotací pro spolky/organizace (nezaložené za účelem zisku) ve městě Osečná na kulturně-sportovní činnost v roce 2018 z rozpočtu města Osečná
 9. Projednání prodeje pozemku parc.č. 11/2 v k.ú. Rozstání pod Ještědem
 10. Projednání koupě pozemku parc.č. 1189/5 v k.ú. Lázně Kundratice
 11. Projednání žádosti o prodej pozemků parc.č. 330/1 a 330/2 v k.ú. Druzcov
 12. Projednání žádosti o prodej pozemků parc.č. 779/10 a 173/2 v k.ú. Druzcov
 13. Prezentace : Architektonická studie veřejných prostranství
 14. Různé
 15. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. ledna 2018

Volba prezidenta republiky - 1. kolo

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. ledna 2018

Oznámení o rozšíření úředních hodin pro podání daň. přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2018

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 10. ledna 2018

Rozhodnutí

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. prosince 2017

Upozornění pro občany

Vážení občané,

oznamuji Vám, že od 21. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bude Městský úřad Osečná uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. prosince 2017

Město Osečná - záměr prodeje pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje pozemku par.č. 11/2 v k.ú. Rozstání, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. prosince 2017

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. prosince 2017

Veřejná vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. prosince 2017

Informace pro voliče o době a místě konání volby prezidenta

Starosta města Osečná podle § 34 odst. 1 písm. a) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce oznamuje:

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:

 • v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a
 • v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí.

3. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem).

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. prosince 2017

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.