česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 4. dubna 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Osečná – kanalizace II. etapa, stoky A8, A8–4“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Rekonstrukce VO v obci Kotel“
 4. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava hasičské zbrojnice SDH Osečná z roku 1936“
 5. Schválení výsledku inventarizace za rok 2017
 6. Schválení daru SRPŠ na podporu třídění odpadů
 7. Schválení žádosti SK Osečná o dotaci na činnost
 8. Schválení žádosti Hospice sv. Zdislavy o dotaci
 9. Projednání Rozpočtového opatření města Osečná č. 3/2018
 10. Schválení Rozpočtového opatření města Osečná č. 4/2018
 11. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 42/9 v k.ú. Lázně Kundratice
 12. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 1189/7 v k.ú. Lázně Kundratice
 13. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 790/1 v k.ú. Osečná
 14. Projednání žádosti o prodej pozemků parc.č. 216/5 a 848/14 v k.ú. Druzcov
 15. Projednání prodeje části pozemku parc.č. 778/1 v k.ú. Druzcov
 16. Projednání návrhů na změnu územního plánu Osečná
 17. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č.17 v panelovém domě U Křížku 166, Lázně Kundratice
 18. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na byt č. S2 v panelovém domě U Křížku 165, Lázně Kundratice
 19. Různé
 20. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. března 2018

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. března 2018

Změny v agendě občanských průkazů

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. března 2018

Honební společenstvo Osečná - oznámení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. března 2018

Město Osečná - záměr prodeje pozemku

Město Osečná dává na vědomí záměr prodeje pozemků par.č. 154/7, 633, část 634 a část 135 v k.ú. Zábrdí u Osečné, viz. příloha…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. března 2018

Mikroregion Podralsko - návrh závěrečného účtu za rok 2017

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. března 2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. II/278 v k.ú. Kotel z důvodů rekonstrukce NN, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. února 2018

Dražební vyhláška

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. února 2018

Výroční zpráva MěÚ Osečná o poskyt. informací za rok 2017

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. února 2018

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2018, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.