česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Vážení občané,

oznamuji Vám, že v pátek 7. 7. 2017 bude z technických důvodů Městský úřad Osečná uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 29. června 2017

Oznámení o zahájení územního řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 27. června 2017

Akce Hamrman Tour 2017

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. června 2017

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. června 2017

X. ročník závodů automobilů do vrchu Ještěd 2017

Dne 17. 6. 2017 a 18. 6. 2017 v době od 7.00 do 19.00 hod. se bude konat na silnici ev. č. III/2784 „Výpřež“ (km 12) – Horní Hanychov (km 15) X. ročník závodů automobilů do vrchu Ještěd 2017. Z toho plyne zvláštní užívání komunikace, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. června 2017

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 21. června 2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava povrchu místní komunikace č. 25c, Osečná – Zábrdí“
 3. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Oprava komunikací ve městě Osečná“
 4. Projednání Závěrečného účtu Mikroregionu Podralsko za rok 2016
 5. Projednání stanoviska zřizovatele školy k Místnímu akčnímu plánu vzdělávání pro oblast Liberecko
 6. Schválení prodloužení nájemní smlouvy s Evou a Petrem Třešňákovými na byt č. 9 v panelovém domě v Lázních Kundraticích, U Křížku 165
 7. Schválení prodloužení nájemní smlouvy na dům č.p.45 v Chrastné s Martou Libichovou
 8. Projednání žádosti o dotaci – G300-spolek
 9. Projednání žádosti o dotaci – Linka bezpečí
 10. Projednání žádosti ZŠ a MŠ Osečná o povolení čerpání rezervního fondu školy
 11. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Osečná za rok 2016
 12. Schválení účetní závěrky TS Osečná za rok 2016
 13. Schválení revokace usnesení č. 9/2017 – Přehled nákladů a výnosů ZŠ a MŠ Osečná
 14. Schválení revokace usnesení č. 10/2017 – Přehled nákladů a výnosů TS Osečná
 15. Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Osečná na rok 2017
 16. Projednání rozpočtu TS Osečná na rok 2017
 17. Schválení Dodatku č.1 ke Směrnici pro sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkovými organizacemi města Osečná
 18. Projednání rozpočtového opatření města Osečná č. 6/2017
 19. Schválení rozpočtového opatření města Osečná č. 7/2017
 20. Projednání rozdělení dotací spolkům a organizacím na kulturu a sport
 21. Projednání odkoupení pozemku p.č. 1490/8 v k.ú. Lázně Kundratice
 22. Projednání žádosti spolku Taisó z.s. o použití znaku města
 23. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 511/7 v k.ú. Osečná
 24. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku parc.č. 301/27 v k.ú. Druzcov
 25. Projednání žádosti o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích parc.č. 269/2 a 67/2 v k.ú. Chrastná
 26. Projednání prodeje části pozemků parc.č. 1617/1 a 68/14 v k.ú. Lázně Kundratice
 27. Projednání koupě pozemku parc.č. 1617/7 a části pozemku parc.č. 217/2 v k.ú. Lázně Kundratice
 28. Projednání projektů na přípojky – kanalizace, 2.etapa
 29. Různé
 30. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. června 2017

Upozornění pro cestující

V době od 11.6. do 19.6.2017 včetně nebude zajíždět hromadná autobusová doprava na zastávku „léčebna Lázně Kundratice“. Důvodem jest konání tradiční Kundratické lávky a Svatovítské pouti.

Děkujeme za pochopení.

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. června 2017

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Vážení občané,

oznamuji Vám, že ve čtvrtek 8. 6. 2017 bude z technických důvodů Městský úřad Osečná uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 6. června 2017

Opatření obecné povahy - přechodná úprava: oprava propustku silnice ev.č. II/278 Kotel

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. června 2017

Omezení provozu pošty Osečná

Dovoluji si Vás informovat, že pošta 463 52 Osečná bude z provozních důvodů (plánovaná odstávka u dodavatele el. energie) dne 8. 6. 2017 poskytovat omezený rozsah služeb.

Děkujeme za pochopení.

Česká pošta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 5. června 2017

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.