česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Město Stráž pod Ralskem - vedoucí finančního odboru MěÚ

Spřátelené město Stráž pod Ralskem vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici vedoucí finančního odboru Městského úřadu Stráž pod Ralskem, vícero v příloze.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 20. října 2017

Zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Druzcov

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. října 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta města Osečná, podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbách do Parl. ČR.“), oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

  • v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a
  • v sobotu dne 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Radnice, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Osečné, Druzcově, Lázních Kundraticích, Chrastné, Kotli a Zábrdí.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič, kterému jeho zdravotní stav nedovoluje dostavit se do volební místnosti a má zájem volit, požádá na městském úřadě o návštěvu členů volební komise v místě bydliště.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. října 2017

Oznámení o zahájení stavebního řízení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 3. října 2017

Oznámení z Městského úřadu Osečná

Vážení občané,

oznamuji Vám, že v pátek 29. 9. 2017 bude Městský úřad Osečná uzavřen.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. září 2017

Veřejná vyhláška - návrh úpravy silničního provozu

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 22. září 2017

Očkování psů proti vzteklině

V souladu se zákonem o veterinární péči oznamuje Městský úřad Osečná konání očkování psů proti vzteklině.

ČASOVÝ ROZVRH:

  • 5. října 2017 od 14.50 do 15.00 hod. – Druzcov, u požární zbrojnice
  • 5. října 2017 od 15.20 do 16.00 hod. – Chrastná, u č.p. 38 „deputátní domky“
  • 5. října 2017 od 16.10 do 16.45 hod. – Lázně Kundratice, u autoopravny Třešňák
  • 5. října 2017 od 16.50 do 17.30 hod. – Osečná, u lékárny
  • 5. října 2017 od 17.45 do 17.55 hod. – Kotel, u zastávky ČSAD

NÁHRADNÍ TERMÍN:

  • 12. října 2017 od 17.00 do 17.30 hod. – Osečná, u lékárny

Cena očkovací vakcíny je 70,–Kč, vystavení nového očkovacího průkazu stojí 10,–Kč.

K tomuto očkování jsou povinni se dostavit chovatelé se svými psy opatřenými náhubky a vodítkem a v doprovodu dospělé osoby.

Očkování je povinné od stáří 3 měsíců psa!

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 19. září 2017

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/27239, III/2783, III/2784 akomunikace Na Výpřež – Ještěd (dále jen „pozemní komunikace“), v rozsahu podle přílohy na návrh právnické osoby, kterou je subjekt: SILVINI MADSHUS team, z.s., IČO 22612807, Šumná č.p. 582, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec 25, v termínu: dne 1.10.2017 od 13,15 hod. do 14.30 hod.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. září 2017

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 18. září 2017

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/278 a II/592 v k.ú. Osečná, v rozsahu podle přílohy na návrh právnické osoby, kterou je subjekt: SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, Máchova č.p. 1129/6, 470 01 Česká Lípa 1 v termínu: od 18.9.2017 do 30.6.2018.

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 13. září 2017

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.