česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Mikroregion Podještědí - závěrečný účet za rok 2017

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 24. května 2018

Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. II/278 v k.ú. Kotel v rámci stavby „Silnice II/278 Osečná – Kotel“ v termínu od 11.6. do 15.8.2018, vícero v příloze…

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 23. května 2018

Usnesení

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 21. května 2018

Sběr velkoobjemového odpadu

Dle OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se koná sběr velkoobjemového odpadu v Druzcově, Kotli a Osečné.

Kontejner bude přistaven v těchto termínech na obvyklých stanovištích:

 • 28. května – 3. června 2018: u Hasičské zbrojnice v Druzcově a na návsi v Kotli
 • 4. června – 10. června 2018: u Růžičkovy stodoly v Osečné

Objemný komunální odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek apod.)

Do kontejneru v žádném případě NEPATŘÍ pneumatiky!!!

Jiří Hauzer, starosta

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. května 2018

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Městský úřad Osečná ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti.

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
 • Oleje a tuky
 • Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
 • Barvy, lepidla a pryskyřice
 • Rozpouštědla
 • Zásady (hydroxidy)
 • Nepoužitá léčiva (léky)
 • Pesticidy (hnojiva)
 • Akumulátory, baterie, články a zářivky

Pozor, vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající běžné domácnosti.

Přijímány nebudou následující druhy odpadů:

 • Elektro
 • Stavební odpad, vč. Eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.
 • Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Způsob přebírání odpadů:

 1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce městského úřadu a pod jeho dohledem.
 2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr.
 3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu, nebude odvezen.

Svoz se uskuteční v sobotu 9. června 2018

 • 9:10 – 9:20 hod. – Druzcov (u obchodu)
 • 9:30 – 9:40 hod. – Lázně Kundratice (u obchodu)
 • 9:45 – 9:55 hod. – Osečná (Školní ul., parkoviště u stodoly)
 • 10:05 – 10:15 hod. – Kotel (zastávka ČSAD)

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 16. května 2018

Pozvánka na veřejné zasedání městského zastupitelstva

Starosta města Osečná svolává veřejné zasedání městského zastupitelstva, které se bude konat ve středu 23. května 2018 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Radnice v Osečné.

Program:

 1. Schválení programu jednání, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatele
 2. Schválení výsledku výběrového řízení na akci „Osečná – Dopravní automobil s přívěsem nákladním“
 3. Schválení financování projektu „Osečná – Dopravní automobil s přívěsem nákladním“
 4. Schválení Směrnice pro práci s osobními údaji
 5. Schválení Závěrečného účtu Města Osečná za rok 2017
 6. Schválení účetní závěrky Města Osečná a jím zřízených příspěvkových organizací za rok 2017
 7. Schválení Partnerské smlouvy – projekt Cyklostezka Druzcov – Semerink
 8. Projednání hospodaření města k 31.3.2018
 9. Projednání Rozpočtového opatření Města Osečná č. 5/2018
 10. Schválení Rozpočtového opatření Města Osečná č. 6/2018
 11. Projednání rozdělení dotací spolkům a organizacím na kulturu a sport na rok 2018
 12. Schválení žádosti ZŠ a MŠ Osečná o povolení čerpání rezervního fondu
 13. Schválení žádosti o finanční podporu Mistrovství ČR v požárním sportu – HZS LK
 14. Schválení žádosti o pokračování finanční podpory Linky bezpečí
 15. Schválení zvýšení nájemného v bytech města
 16. Projednání přípravy voleb do zastupitelstev obcí 2018
 17. Schválení prodeje části pozemku parc.č. 778/1 v k.ú. Druzcov
 18. Projednání koupě části pozemku parc.č. 519/4 v k.ú. Druzcov
 19. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 111/7 v k.ú. Lázně Kundratice
 20. Projednání žádosti o prodej části pozemku parc.č. 748/6 v k.ú. Osečná
 21. Různé
 22. Diskuse

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 15. května 2018

Město Osečná - návrh závěrečného účtu za rok 2017

Přílohy:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 7. května 2018

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 30. dubna 2018

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné za kalendářní rok 2017

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 26. dubna 2018

SVS - vyúčtování vodného a stočného za rok 2017

V příloze:

Vyvěsil Jiří Hauzer dne 25. dubna 2018

< Novější | Starší >


Pro čtení dokůmentů ve formátu PDF potřebujete mít nainstalovaný Adobe Reader.

Copyright © 2000-2018, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.