česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Upozornění pro občany
15. února 2018, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmVážení občané,

oznamuji Vám, že od 19. 2. do 22. 2. 2018 bude podatelna Městského úřadu Osečná uzavřena. Důvodem je povinné školení.

Děkujeme za pochopení.

Jiří Hauzer, starosta


Představení nové knihy
14. února 2018, autor: Jiří Hauzer

Představení nové knihy Ve středu 14. února 2018 proběhlo od 18 hodin v aule radnice představení nové knihy RNDr. Dominika Rubáše „Přírodní klenoty Podještědí, obrazový průvodce krajinou“, spojené s promítáním fotografií a povídáním o geologických zajímavostech, památných stromech, pramenech a studánkách v našem kraji.

Přednáška byla velmi zajímavá, na závěr si mohli zájemci zakoupit krásnou publikaci i s věnováním autora.


Nová služba pro občany
11. února 2018, autor: Jiří Hauzer

Na základě vzájemné dlouhodobé spolupráce mezi městem Osečná a společností Quatro finance, a.s. je pro občany města Osečná připravena k využívání nová služba zahrnující oblasti: pojištění (auta, majetek, odpovědnost, úraz, život, cest. pojištění apod.), penze a hypotéčních úvěrů.

Bezplatné služby můžete využívat v rozsahu:

  • konzultace, poradenství
  • audit stávajících pojistných smluv
  • uzavírání nových smluv (pojištění, penze, hypoteční úvěry)
  • správa smluv

Každou středu od 14.00 do 17.00 hodin budeme sídlit v prostorách Informačního centra na Svatovítském náměstí 88 v Osečné. Začínáme již 14. února 2018.

Těšíme se na Vás!

Quatro finance, a.s. | www.qfinance.cz

Dotační program pro spolky a organizace ve městě Osečná na kulturně - sportovní činnost vyhlášen!
2. února 2018, autor: Jiří Hauzer

Upozornění občanůmMěsto Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2018.

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou určeny na podporu kulturně – sportovních činností a akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu roku 2018. Celkový objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu města na tento program je 120.000,– Kč. Maximální výše dotace pro jednoho žadatele je 40.000,– Kč.

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu od 5.3. do 19.3.2018. Žádosti podané po tomto termínu nebudou akceptovány.

Program schválilo MZ na veřejném zasedání dne 23.1.2018, usnesení č. 8/2018.

Více informací naleznete na: Dotační program města Osečná

Prezidentské volby 2018 - v Osečné zvítězil Miloš Zeman!
27. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Prezidentské volby 2018Dne 27. ledna 2018 nejen v Osečné s úderem čtrnácté hodiny skončilo druhé kolo prezidentských vo­leb.

K volbám ve volebním okrsku č.1 – Osečná přišlo 619 z 905 voličů ze seznamu. Dva voliči odevzdali neplatný hlas.

Volební účast v Osečné tedy činila 68,40%.

Výsledky dvou kandidátů po sečtení všech hlasů v Osečné:

7 Zeman Miloš Ing. SPOZ 56,72% 350 hlasů
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. BEZPP 43,27% 267 hlasů

Hejtman Martin Půta navštívil Osečnou
25. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Hejtman Martin Půta navštívil Osečnou Hejtman Martin Půta již tradičně navštěvuje různá místa v Libereckém kraji. Ve čtvrtek 25. ledna zavítal k nám do Osečné. Program Dne s hejtmanem začal obědem s představiteli okolních obcí, pokračoval besedou se žáky místní základní školy, návštěvou firmy Elektroservis s.r.o. a Lázní Kundratic a.s. Na závěr dne se hejtman zúčastnil diskuze s obyvateli a zastupiteli Osečné.

„S panem starostou Jiřím Hauzerem se známe již velice dlouho. Jsem velice rád, že si opět můžeme při společném setkání vyměnit své zkušenosti a že mohu osobně podiskutovat s občany Osečné,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Starosta Osečné provázel hejtmana po celý den. Program návštěvy začal v Tvrzi Krassa, kde se při společném obědě setkalo několik starostů z okolních obcí, aby neformálně debatovali o různých tématech.

Po obědě zavítal hejtman do budovy místní základní školy, kde již byli připraveni žáci osmé a deváté třídy se svými dotazy. „Děti si připravovaly otázky zcela samy. Musím ocenit jejich kreativitu. Po počátečním ostychu, který prolomil až můj zahajovací dotaz, byla diskuze velice příjemná a plynulá,“ vysvětlil ředitel školy Tomáš Johanovský. Hlavním tématem debaty byla především doprava v Osečné, investice kraje do sportovních oddílů a oblast zdravotnictví. „Moc bych si přál, aby se třeba právě někdo z vás rozhodl přihlásit na zdravotnické školy, neboť zaměstnanců v tomto oboru ubývá,“ sdělil žákům hejtman Půta.

Významnou firmou v Osečné je společnost Elektroservis s.r.o., kam vedly další kroky návštěvy hejtmana. Součástí diskuze s ředitelem Jiřím Kučerou byla i prohlídka zázemí firmy, která se specializuje na komplexní služby spojené s elektromontáží zařízení. Dále vyrábí oceloplechové skříně na rozvaděče a disponuje vlastní zámečnickou výrobou.

Velkou tradici mají v části Osečné jedny z nejstarších lázní v České republice – Lázně Kundratice. Objekt založený v roce 1881 využívá při svých léčebných metodách především slatinu. Po krátké diskuzi s ředitelem Ottou Doležalem měl hejtman možnost prohlédnout si zákoutí různých procedur.

Odpolední a závěrečná část programu Dne s hejtmanem byla završena v budově místní radnice, kde se Martin Půta setkal nejprve se zastupiteli Osečné, kteří mu představili v krátké prezentaci své vize pro příští roky, aby zakončil svoji návštěvu debatou s občany. Ti byli spíš vděčnými posluchači a dotazů bylo pomálu. Hejtman Libereckého kraje proto ve svém projevu zhodnotil především uplynulý rok 2017 a nastínil plány kraje pro budoucí roky. Tématem rozhovoru s občany byly především investice do dopravní infrastruktury, financování hasičského záchranného sboru či dotace kraje do sportu.

„Mám velkou radost, že taková osobnost, jakou je hejtman Martin Půta, přijela do Osečné. Pro nás je to svátek. Jsem rád, že nám Liberecký kraj pomáhá v realizaci našich dlouhodobých projektů. Máme výborné vztahy,“ zhodnotil Hejtmanský den starosta Osečné Jiří Hauzer.

Občané se seznámili s posledními návrhy úprav veřejných prostranství
23. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Prezentace veřejných prostorů 2018 V úterý 23. ledna 2018 proběhlo v aule radnice představení posledních návrhů úprav veřejných prostranství v Osečné – Lázních Kundraticích. Po úvodním slovu starosty města odprezentoval pan architekt Valert sedm zbývajících návrhů – občané se postupně seznámili se zhotovenými návrhy na prostranství ve Školní ulici, prostor před mateřskou školkou II v Českolipské ulici, sjezd u křižovatky ulic Nová – Českodubská, spojená prostranství při ulici Příčná a Liberecká, prostranství při Lázeňské ulici a prostor u Jenišovského mlýna. Na závěru proběhla k jednotlivým prostranstvím diskuse.


< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.