česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Ministryně a náměstek hejtmana LK otevřeli nově zrekonstruované zázemí pro pracovníky MěÚ Osečná
22. července 2017, autor: Jiří Hauzer

Ve čtvrtek 20. července 2017 proběhlo před Růžičkovou stodolou v Osečné slavnostní otevření nově zrekonstruovaného objektu „Zázemí pro pracovníky Městského úřadu Osečná“. Této akce se kromě pracovníků městského úřadu a místních občanů zúčastnili – ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřeného řízením sociálních věcí Pavel Svoboda, zástupci sociálního odboru Libereckého kraje, ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR krajské pobočky Liberec Mgr. Helena Adamcová, zástupci Úřadu práce z Liberce a České Lípy, zástupci dodavatelské firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o. a další hosté.

„Toto setkání vzniklo nahodile, když kolemjdoucí chodili okolo této stodoly a šeptali si, co to tady zase staví a všichni se chtěli na staveniště podívat. To samozřejmě nebylo možné, a proto jsme se se zastupiteli rozhodli zorganizovat toto setkání. Myšlenka vytvoření důstojného zázemí pro naše veřejně prospěšné pracovníky vznikla před pěti lety. Postupně jsme vytvořili projekt rekonstrukce stodoly. K budově jsme přivedli plyn, kanalizaci, naši pracovníci budovu podřezali a v zadní části přistavěli přístřešek pro naši techniku. V loňském roce na podzim započali s bouráním a poté montáží stropů a vybudováním skladových prostor v přízemí. Samotné prostory v prvním patře byly nad síly našich veřejně prospěšných pracovníků a proto město vybralo firmu Ještědská stavební společnost spol. s r.o., která nám vestavěla nové prostory sociálního zázemí pro zaměstnance. Celá akce byla financována z rozpočtu města a byla realizována jen díky tomu, že jsme mohli využít práce našich veřejně prospěšných pracovníků v zimním období, kdy nemůžou pracovat na zvelebování města a práci v městských lesích. Celá akce stála 2,2 milionu, z toho horní dodavatelská část 1,6 milionu. Zhruba do měsíce proběhne vyklizení budovy č. p. 87 na Svatovítském náměstí a tu bychom chtěli v nejbližší době přebudovat na centrum sociálních služeb – na tom v současné době začínáme intenzivně pracovat“, řekl v úvodním slovu starosta města Jiří Hauzer.

„Děkuji za pozvání, kterého si velmi vážím. Vedení Ministerstva práce a sociálních věcí velmi oceňuje projekty, které si města realizují sami. Jsem velmi ráda, že vidím na vlastní oči tento hmatatelný důkaz práce veřejně prospěšných pracovníků“, řekla Michaela Marksová.

„Cením si toho, že pan starosta se zastupiteli obce myslí na ty, kteří pracují pro hezčí vzhled města“, poznamenal náměstek hejtmana Pavel Svoboda. „Říká se, že práce šlechtí člověka a že dělá lidi šťastnějšími. Ale k tomu, aby práce člověka naplňovala, musí mít pro ni vhodné podmínky. Třeba i tyto nové prostory přispějí k tomu, že si lidé z veřejně prospěšných prací uvědomí, jak jsou pro Osečnou potřební. A třeba je to posune dál, k hledání profese, které by se chtěli věnovat celý život a která by jim umožnila žít život podobný většinové společnosti“, doplnil.

„Velice si ceníme dlouholeté nadstandartní spolupráce s městem Osečná a doufáme, že tato výborná spolupráce bude i nadále pokračovat“, řekla ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR krajské pobočky Liberec Mgr. Helena Adamcová.

Po projevech hostů následovalo symbolické přestřižení pásky, toho se ujali: ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřeného řízením sociálních věcí Pavel Svoboda, ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR krajské pobočky Liberec Mgr. Helena Adamcová, technicko-výrobní ředitel dodavatelské firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o. Martin Matzner, starosta města Jiří Hauzer a vedoucí údržby města František Buša. Po přestřižení pásky proběhl slavnostní přípitek.


Na této akci byl vedle nového objektu také představen náš nový traktor Zetor Proxima 110 Power s lesnickou nástavbou a s příslušenstvím pro práci v městských lesích. Ten byl získán díky projektu „Technika pro Osečenské lesy“.

Po oficiální části volně navázala neformální diskuse při drobném občerstvení, které připravil městský úřad za finančního přispění dodavatelské firmy Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

Zastupitelstvo města Osečná rozšířilo počet oddávajících
17. července 2017, autor: Jiří Hauzer

Marie Guričanová Ve středu 21. června 2017 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva města Osečná. Na programu jednání bylo mimo jiné rozšíření počtu oddávajících z důvodů velkého nárůstu svatebních obřadů. Do současné doby měl tuto pravomoc jen starosta města a místostarostka města. Původně měli zastupitelé záměr schválit další dva oddávající. Po dlouhé diskusi byla nakonec zvolena jen zastupitelka města paní Marie Guričanová.

„Jsem si jist, že je to dobrá volba. Dlouholetá zastupitelka města paní Marie Guričanová má všechny předpoklady a schopnosti, aby při svatebním obřadu dobře zastupovala stát i reprezentovala naše město“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Efektivnost procesu práce v městských lesích stoupne, město Osečná získalo nový traktor!
10. července 2017, autor: Jiří Hauzer

Město Osečná získalo v rámci projektu „Technika pro Osečenské lesy“ nový traktor s lesnickou nástavbou a s příslušenstvím pro práci v městských lesích. Nový traktor typu Zetor Proxima 110 Power je vybaven ochranným rámem kabiny, ochrannou vanou podvozku, ochranou kol, nádrže a výfuku. K traktoru byl dále získán čelní rampovač a profesionální lesnický naviják UNIFOREST 85 H s elektrohydrau­lickým ovládáním.

„Přínosem tohoto projektu je především úspora provozních nákladů za případné opravy stávající techniky a větší šetrnost k životnímu prostředí. Efektivnost procesu práce v lese stoupne, protože dva traktory v lese dokáží přibližovat a odvážet dřevní hmotu současně, což s jedním strojem možné není“, uvedl starosta města Jiří Hauzer.


Projekt Technika pro Osečenské lesy“ je financován z prostředků EU – Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programu rozvoje venkova 2014–2020 a spolufinancován městem Osečná. Povinná publicita


Závěr školního roku 2016/17 a rozloučení s 9. třídou
30. června 2017, autor: Jiří Hauzer

Rozloučení s 9. třídou V pátek 30. června 2017 proběhlo v zasedací místnosti radnice slavnostní předání vysvědčení žákům deváté třídy ZŠ Osečná. K našim absolventům promluvili: pan Jiří Hauzer – starosta města, Mgr. Tomáš Johanovský – ředitel základní školy a Mgr. Věra Hartmanová – třídní učitelka. Zároveň s vysvědčením obdržel každý žák speciálně upravené tričko jako upomínku na školní léta, strávená na ZŠ v Osečné. Na závěr slavnostního aktu přišel na řadu slavnostní přípitek a společná fotodokumentace. 

Osečenský zastupitel se zúčastnil Expedice 2017 Tatranem do místa zrodu
27. června 2017, autor: Jiří Hauzer

Expedice 2017 Tatranem do místa zrodu Dne 15. června 2017 v 7.00 hodin byla započata Expedice 2017 s názvem „Tatranem do místa zrodu“. Parta devíti nadšenců z Českolipska a Osečenska, mezi nimiž byl i náš zastupitel Josef Váňo, se vydala na historických vozidlech Tatran 125 S a Manet 125 S z Nového Boru do Povážské Bystrice na Slovensku. Proč právě do Povážské Bystrice? Protože se zde tyto motocykly v povážských strojírnách v šedesátých letech minulého století vyráběly.

Účastníci expedice se v Povážské Bystrici setkali s lidmi, kteří se v minulosti podíleli na vývoji i samotné výrobě těchto motocyklů a byli provedeni továrnou, kde se motocykly vyráběly. Dnes je zde již zachováno pouze maličké muzeum, které spravuje místní veteránský klub. Všichni účastníci expedice se následně zúčastnili spanilé jízdy historických vozidel Povážím – této akce se zúčastnilo celkem 120 historických vozidel a motocyklů.

Až na jediný motocykl z devíti zúčastněných dorazily všechny stroje dne 18. června 2017 v 21.00 hodin šťastně domů. Účastníci expedice na těchto strojích za 4 dny urazili celkem 1200 km.

Dětská soutěž O pohár starosty města byla podpořena dotačním fondem Libereckého kraje
27. června 2017, autor: Jiří Hauzer

Sbor mladých dobrovolných hasičů Osečná získal na dětskou soutěž „O pohár starosty města Osečná v hasičském sportu“ dotaci. Ta byla poskytnuta z dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Požární ochrana. Z dotace se podařilo nakoupit materiál na zhotovení základny na požární útok, hadice, poháry pro vítěze a tiskárna.


Povinná publicitaProjekt „Dětská soutěž O pohár starosty“ podpořil Liberecký kraj.


Jízda veteránů, nechyběli ani zástupci z Osečné!
24. června 2017, autor: Jiří Hauzer

Jízda automobilových a motocyklových veteránů 2017 V sobotu 24. června 2017 proběhla jízda automobilových a motocyklových veteránů. Na této akci nechyběli ani zástupci z Osečné.

Sraz účastníků byl na náměstí v Českém Dubu. V 9.00 hodin proběhla komentovaná prohlídka johanitské komendy. Historická vozidla z Českého Dubu odstartovala přesně v 10.15 hodin. V 10.30 už byla ve městě Osečná a poté pokračovala směr Chrastná, dále po hrázi rybníka na cyklostezku do Podvrší a do Lázní Kundratic, kde byla přestávka na oběd účastníků. Kolem 14.00 hodin odjela historické vozidla zpět přes Osečnou do Českého Dubu.

Diváci mohli spatřit motocykly věhlasných českých továrních značek Jawa, ČZ či Manet. Nejvíce však všechny zaujal český motocykl Čechie-Böhmerland, který zkonstruoval Albin Hugo Liebisch – tento motocykl bohužel do cíle nedorazil. V kategorii historické automobily nejvíce zaujala vozidla Praga Piccolo, brouk „Herbie“, autobus Praga RN či Smržovský zásahový hasičský vůz Mercedes.

Tato akce vznikla díky městu Český Dub. Zvláštní poděkování patří p. Josefu Beranovi.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.