česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Kundratická lávka 2018
16. června 2018, autor: Jiří Hauzer

Kundratická lávka 2018V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhl v sobotu 16. června 2018 XXI. ročník soutěže Kundratická lávka, na níž jde o přejezd lázeňského rybníka po lávce na starém jízdním kole. Letos bohužel tuto hlavní disciplínu ani jeden z šestnácti odvážlivců nezdolal! Nechyběla zde ani již tradiční disciplína „ručkování na člunu“ či guma. Nově se ujal souboj v zorbingových koulích. Na lávce, které se zúčastnila i delegace z Markersdorfu a Krotoszyc byla k vidění šermířská skupina GOLEM, na jízdním kole předvedl své umění mistr ČR Jakub Benda, nechyběla ani ukázka vojenské techniky klubu Bitouchov či výstava autokrosových speciálů. Po lávce proběhlo celkové vyhodnocení a udílení cen. Ve večerních hodinách proběhlo ohnivé vystoupení skupiny Žonglující Plameňáci a vystoupila hudební skupina ADAPTACE. Vyvrcholením celého dne byl překrásný ohňostroj.



Povinná publicita Akce byla součástí projektu Osečná – Markersdorf – společně a přeshraničně, ERN-0532-CZ-31.08.2017 pod­pořeného Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. 

Mezinárodní hasičská soutěž O pohár starosty města Osečná 2018
16. června 2018, autor: Jiří Hauzer

Hasičská soutěž O pohár starosty města Osečná 2018 V rámci tradiční Svatovítské poutě proběhla v sobotu 16. června 2018 v dopoledních hodinách mezinárodní hasičská soutěž „O pohár starosty města Osečná“. Soutěže se zúčastnilo sedm družstev mužů – Osečná, Markersdorf, Krotoszyce, Cetenov, Janův Důl, Smržovka a Světlá pod Ještědem, šest družstev žen – Osečná, Rozstání, Cetenov, Vratislavice, Smržovka a Janův Důl a družstva starších a mladších hasičů z Osečné, Všelibic a Rozstání. Pozorovatelem soutěže byl manšaft ze Cvikova, Jablonného v Podještědí a německého Jonsdorfu.

Na programu byla letos opět jen jedna disciplína a to útok na dva terče. Nejlépe se s touto disciplínou popasovalo v kategorii muži družstvo z Janova Dolu. Osečenské družstvo mužů skončilo na třetím místě. Němečtí přátelé z Markersdorfu skončili na šestém místě a polské Krotoszyce hned za nimi. V kategorii žen zvítězil Cetenov. Naše ženské družstvo po zranění jedné členky týmu útok nedokončilo. Vyvrcholením celé soutěže byly hasičské útoky malých hasičů z Osečné, Všelibic a Rozstání. Po udílení cen připravili naši hasiči zajímavou ukázku zásahu na téma „vyprošťování osob z havarovaného vozidla“. Celý průběh zásahu komentoval přihlížejícím divákům velitel jednotky SDH Osečná Miroslav Hauzr. Pro děti a dospělé byla pak připravena pěnová párty.



Povinná publicita Akce byla součástí projektu Osečná – Markersdorf – společně a přeshraničně, ERN-0532-CZ-31.08.2017 pod­pořeného Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. 

Požehnání opravené křížové cesty na Kotelském vrchu
15. června 2018, autor: Jiří Hauzer

Křížová cesta na Kotelském vrchu vysvěcena V pátek 15. června 2018 na Kotelském vrchu v obci Kotel slavnostně požehnal obnovenou křížovou cestu za asistence místního duchovního správce R.D. Miroslava Maňáska generální vikář Mons. Martin Davídek. Slavnostního požehnání se účastnilo mnoho místních obyvatel z Podještědí.

Samotný slavnostní akt započal za krásného počasí nad osadou Kotel. Zde po úvodním slovu starosty města Jiřího Hauzera pokračoval průvod po jednotlivých zastaveních směrem ke kapli Božího hrobu. Během tohoto průvodu byla žehnána jednotlivá zastavení. Celý obřad byl proložen několika písněmi pěveckého sboru Canzonetta z Osečné. Na závěr generální vikář zapsal událost do pamětní knihy města a odpovídal na řadu otázek účastníků akce. Žehnání navazuje na požehnání opraveného Božího hrobu, které vykonal před třemi lety na místě litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Každoroční svoz velkoobjemového odpadu
5. června 2018, autor: Jiří Hauzer

Pozvánka Vážení občané,

Město Osečná zajišťuje každoročně svoz velkoobjemového odpadu. Jednotlivé kontejnery umísťujeme do Osečné k Růžičkově stodole, dále do Druzcova před hasičskou zbrojnici a do Kotle na náves. V Osečné, kde bydlí zhruba 1000 obyvatel přistavujeme vždy průběžně dva kontejnery a nejde mi do hlavy, že v Druzcově, kde bydlí zhruba 100 obyvatel, hned druhý den po přistavení kontejneru je tento přeplněný a jsou zde i nebezpečné odpady a elektrospotřebiče. Proto bych chtěl všechny občany, hlavně z Druzcova vyzvat, aby při nákupu nových elektrospotřebičů, starý spotřebič obratem předali do obchodu nebo zásilkové službě, která jim ho dovezla.

Občané, je ve Vašem zájmu, abyste si s námi ohlídali, že zde budou odkládány odpady pouze z domácností nikoliv z podnikatelského prostředí a od občanů jiných obcí. Musíme si všichni uvědomit, že tuto činnost financuje město ze svého rozpočtu a případně, že budou náklady na odpady výrazně vyšší, budeme nuceni v příštím období zvýšit poplatek za odpady pro každého z Vás. To určitě nikdo z nás nechce.

Každoročně na jaře a na podzim zajišťujeme sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Od letošního roku svozová firma požaduje, aby byly všechny odpady uzavřeny v obalech a řádně označeny. V případě nerespektování těchto podmínek firma od Vás odpady nepřevezme.

Jiří Hauzer, starosta

Vítání občánků
2. června 2018, autor: Jiří Hauzer

Vítání občánků Dne 2. června 2018 proběhlo Vítání občánků města Osečná v prostorách radnice. Byli přivítáni noví občánci (5), kteří se narodili v městě Osečná od září 2017 do dubna 2018.


Sraz milovníků fichtlů projel Osečnou
2. června 2018, autor: Jiří Hauzer

Sraz fichtlů 2018 Osečnou navštívili opět motorkáři do 50cm3 ze Všelibic, kterých přijelo tentokrát přesně 422 + 12 strojů na sběrném voze. Po půlhodinové přestavce na Svatovítském náměstí a u fotbalového hřiště, posilnění řidičů a vychladnutí strojů odjeli přes Pinku do Všelibic.


Povodňová prohlídka stavu vodního toku Ploučnice nedopadla dobře
1. června 2018, autor: Jiří Hauzer

Pozvánka Vážení občané,

v únoru tohoto roku proběhla společně se zástupcem Povodí Ohře povodňová prohlídka stavu vodního toku Ploučnice z důvodů rizika povodní.

Bylo zjištěno, že řada majitelů přilehlých pozemků u toku Ploučnice nedodržuje protipovodňová opatření, břehy neudržuje a někteří zde naváží posekanou trávu a jiný materiál. Tok Ploučnice byl v některých úsecích zadokumentován a bude provedena další kontrola. V případě zjištění nevhodného hospodaření na těchto pozemcích bude věc zasílána k řešení pracovníkům Inspekce Životního prostředí v Liberci.

Upozorňujeme s ohledem na zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), že na březích toku Ploučnice se nesmí nic umísťovat ani skladovat a že břehy musí být řádně udržovány majitelem sousedního pozemku.

Žádáme tedy všechny spoluobčany o dodržování těchto protipovodňových pravidel a o následné odstranění veškerého materiálu z břehů vodního toku Ploučnice.

Jiří Hauzer, starosta

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2018, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.