česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Hejtman Martin Půta navštívil Osečnou
25. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Hejtman Martin Půta navštívil Osečnou Hejtman Martin Půta již tradičně navštěvuje různá místa v Libereckém kraji. Ve čtvrtek 25. ledna zavítal k nám do Osečné. Program Dne s hejtmanem začal obědem s představiteli okolních obcí, pokračoval besedou se žáky místní základní školy, návštěvou firmy Elektroservis s.r.o. a Lázní Kundratic a.s. Na závěr dne se hejtman zúčastnil diskuze s obyvateli a zastupiteli Osečné.

„S panem starostou Jiřím Hauzerem se známe již velice dlouho. Jsem velice rád, že si opět můžeme při společném setkání vyměnit své zkušenosti a že mohu osobně podiskutovat s občany Osečné,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Starosta Osečné provázel hejtmana po celý den. Program návštěvy začal v Tvrzi Krassa, kde se při společném obědě setkalo několik starostů z okolních obcí, aby neformálně debatovali o různých tématech.

Po obědě zavítal hejtman do budovy místní základní školy, kde již byli připraveni žáci osmé a deváté třídy se svými dotazy. „Děti si připravovaly otázky zcela samy. Musím ocenit jejich kreativitu. Po počátečním ostychu, který prolomil až můj zahajovací dotaz, byla diskuze velice příjemná a plynulá,“ vysvětlil ředitel školy Tomáš Johanovský. Hlavním tématem debaty byla především doprava v Osečné, investice kraje do sportovních oddílů a oblast zdravotnictví. „Moc bych si přál, aby se třeba právě někdo z vás rozhodl přihlásit na zdravotnické školy, neboť zaměstnanců v tomto oboru ubývá,“ sdělil žákům hejtman Půta.

Významnou firmou v Osečné je společnost Elektroservis s.r.o., kam vedly další kroky návštěvy hejtmana. Součástí diskuze s ředitelem Jiřím Kučerou byla i prohlídka zázemí firmy, která se specializuje na komplexní služby spojené s elektromontáží zařízení. Dále vyrábí oceloplechové skříně na rozvaděče a disponuje vlastní zámečnickou výrobou.

Velkou tradici mají v části Osečné jedny z nejstarších lázní v České republice – Lázně Kundratice. Objekt založený v roce 1881 využívá při svých léčebných metodách především slatinu. Po krátké diskuzi s ředitelem Ottou Doležalem měl hejtman možnost prohlédnout si zákoutí různých procedur.

Odpolední a závěrečná část programu Dne s hejtmanem byla završena v budově místní radnice, kde se Martin Půta setkal nejprve se zastupiteli Osečné, kteří mu představili v krátké prezentaci své vize pro příští roky, aby zakončil svoji návštěvu debatou s občany. Ti byli spíš vděčnými posluchači a dotazů bylo pomálu. Hejtman Libereckého kraje proto ve svém projevu zhodnotil především uplynulý rok 2017 a nastínil plány kraje pro budoucí roky. Tématem rozhovoru s občany byly především investice do dopravní infrastruktury, financování hasičského záchranného sboru či dotace kraje do sportu.

„Mám velkou radost, že taková osobnost, jakou je hejtman Martin Půta, přijela do Osečné. Pro nás je to svátek. Jsem rád, že nám Liberecký kraj pomáhá v realizaci našich dlouhodobých projektů. Máme výborné vztahy,“ zhodnotil Hejtmanský den starosta Osečné Jiří Hauzer.

Občané se seznámili s posledními návrhy úprav veřejných prostranství
23. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Prezentace veřejných prostorů 2018 V úterý 23. ledna 2018 proběhlo v aule radnice představení posledních návrhů úprav veřejných prostranství v Osečné – Lázních Kundraticích. Po úvodním slovu starosty města odprezentoval pan architekt Valert sedm zbývajících návrhů – občané se postupně seznámili se zhotovenými návrhy na prostranství ve Školní ulici, prostor před mateřskou školkou II v Českolipské ulici, sjezd u křižovatky ulic Nová – Českodubská, spojená prostranství při ulici Příčná a Liberecká, prostranství při Lázeňské ulici a prostor u Jenišovského mlýna. Na závěru proběhla k jednotlivým prostranstvím diskuse.


Pozvánka
14. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Projev Vážení občané,

jak jistě všichni víte, od roku 2016 se zabýváme problémem úpravy veřejných prostranství v Osečné – Lázních Kundraticích. Vybráno bylo celkem 20 prostranství, která by bylo vhodné upravit tak, aby co nejúčelněji mohla sloužit současným potřebám občanů. K tomuto účelu byla vybrána firma pana architekta Valerta. V současnosti již máme posledních 7 návrhů případné realizace. Návrhy jsou připraveny na prostranství ve Školní ulici, prostor před mateřskou školkou II v Českolipské ulici, sjezd u křižovatky ulic Nová – Českodubská, spojená prostranství při ulici Příčná a Liberecká, prostranství při Lázeňské ulici a prostor u Jenišovského mlý­na.

Příprava tohoto projektu byla projednávána již na několika veřejných zasedáních zastupitelstva, avšak s návrhem se seznámila jen hrstka našich občanů. Z tohoto důvodu svolávám na 23. 1. 2018 od 18.00 hodin v aule radnice veřejné zasedání, kde bude hlavním bodem jednání představení těchto jednotlivých návrhů. Byl bych velmi rád, kdyby se ti, co se o problém zajímají, tohoto zasedání zúčastnili.

Jiří Hauzer, starosta

Prezidentské volby 2018 - v Osečné by do druhého kola postoupil Zeman a Drahoš!
13. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Prezidentské volby 2018Dne 13. ledna 2018 nejen v Osečné s úderem čtrnácté hodiny skončilo první kolo prezidentských vo­leb.

K prezidentským volbám 2018 ve volebním okrsku č.1 – Osečná přišlo 575 z 901 voličů ze seznamu. Šest voličů odevzdalo neplatný hlas.

Volební účast v Osečné tedy činí 63,82%.

Výsledky devíti kandidátů po sečtení všech hlasů v Osečné:

1 Topolánek Mirek Ing. BEZPP 4,04% 23 hlasů
2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. BEZPP 12,47% 71 hlasů
3 Fischer Pavel Mgr. BEZPP 5,97% 34 hlasů
4 Hynek Jiří RNDr. REAL 1,58% 9 hlasů
5 Hannig Petr Mgr. Rozumní 0,52% 3 hlasů
5 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. ODA 0,17% 1 hlasů
7 Zeman Miloš Ing. SPO 38,31% 218 hlasů
8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. BEZPP 10,72% 61 hlasů
9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. BEZPP 26,18% 149 hlasů

Novoroční trénink karate s rodiči
5. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

Novoroční trénink karate s rodiči Oddíl karate Taisó pořádal v pátek 5. ledna 2018 novoroční trénink. Výjimečného setkání se zúčastnili také rodiče malých karatistů a mohli spolu se svými dětmi zažít, jaké to je. Byly předány další dva bílé pásy a Dominiku Hájkovi bylo uděleno 8.kyu – žlutý pás. Nejlépe cvičícím byly předány oddílové vaky na výstroj, které pro oddíl skvěle vytvořila paní Helena Buliřová. Po poděkování rodičům proběhlo hromadné focení a na závěr tréninku se všichni občerstvili donesenými dobrotami.

Tímto chceme také pozvat nové zájemce o cvičení karate na naše páteční tréninky, na nichž probíhá celoroční nábor.

Přejeme všem do nového mnoho úspěchů a dobrou kondici.

Tibor Kmetyo, vedoucí oddílu karate Taisó

PF 2018
1. ledna 2018, autor: Jiří Hauzer

PF2018
Příjemné prožití svátečních dnů, úspěchy osobní i pracovní, pevné zdraví a spokojenost po celý rok 2018

přeje Váš

Městský úřad Osečná


Den otevřených dveří na Radnici
29. prosince 2017, autor: Jiří Hauzer

Ocenění občané 2017 V pátek 29. prosince 2017 proběhl v aule radnice v Osečné již pojedenácté „Den otevřených dveří“. Cílem tohoto setkání bylo vyhodnocení starého roku a poděkování nejaktivnějším občanům. Této akce se mimo jiných hostů zúčastnili – majitel tvrze Krassa Ing. Roman Lenner a jednatel tvrze Krassa Tadeáš Lenner, BBA. K radosti všech nás navštívily také MUDr. Helena Girethová a Zdena Rybářová.

Po úvodním zahájení starostou města Jiřím Hauzerem, zdravici hostů a vystoupení hudebního uskupení Senior kvintet proběhlo ocenění aktivních občanů za rok 2017.


Oceněni na návrhy zastupitelů byli tito občané:

  • Jaroslav Barták – za úspěšné vedení kroužku mladých myslivců
  • Alena Třešňáková – za dlouhodobou spolehlivou práci ve školní kuchyni
  • Jitka Kozáková – za obětavou práci v oblasti pěstounské péče

Po tomto slavnostním aktu shlédli účastníci 50minutovou fotografickou prezentaci od pana kronikáře Mgr. Miroslava Láta a Ing. Jiřího Hauzera, která měla za cíl shrnout události v Osečné za rok 2017. Po prezentaci proběhl slavnostní přípitek s přáním do nového roku 2018. Po oficiální části volně navázala neformální beseda při drobném občerstvení, které připravily místní kuchařky a zaměstnankyně MÚ.

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.