česky deutsch polski

Osečná  

Vesnice roku 2001 Libereckého kraje

 

Velitel jednotky SDH Osečná převzal od starosty města nový defibrilátor zachraňující životy
13. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Automatický externí defibrilátor Dne 13. března 2017 předal starosta města Osečná Jiří Hauzer veliteli jednotky SDH Osečná Miroslavu Hauzrovi nový automatický externí defibrilátor (A­ED).

Tento život zachraňující přístroj, nezbytný pro obnovu srdeční akce, se tak dostane k pacientovi o několik cenných minut dříve. Po proškolení budou naši hasiči vysíláni k pacientům s prokázanou náhlou zástavou oběhu v případech, kdy se dostanou na místo události rychleji než posádky ZZS LK. Pro člověka s náhlou zástavou oběhu se tak zvýší šance na přežití, a to i přežití bez viditelných následků, o přibližně 10%. Zcela zásadní roli hraje při poskytování první pomoci u pacientů s náhlou zástavou oběhu podání defibrilačního výboje. Ten má změnit porušený srdeční rytmus na rytmus tzv. normální. K tomu slouží právě věnovaný defibrilátor.

Osečenští hasiči projdou důkladným školením v sobotu 18. března 2017. Během školení se seznámí ze základními teoretickými poznatky o resuscitaci (tedy oživování) dospělého i dítěte, s používáním přístroje AED a v neposlední řadě si každý prakticky vyzkouší provádění resuscitace. Jen takto odborně proškolení laici neboli „First respondeři“ jsou totiž zakomponováni do operačního programu ZZS a až od té chvíle jsou o výpomoc žádáni.


Povinná publicitaDefibrilátor věnoval jednotce SDH Osečná Liberecký kraj ve spolupráci ze Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, v rámci projektu
„AED pro Liberecký kraj“.


25 let pěveckého sboru Canzonetta
11. března 2017, autor: Jiří Hauzer

25 let pěveckého sboru Canzonetta V sobotu 11. března 2017 proběhla první a zároveň výroční zábava pěveckého sboru Canzonetta. Členové a hlavně příznivci sboru přišli společně oslavit 25 let působení pěveckého sboru. K tanci hrála kapela Music city. Na zhruba osmdesát hostů čekalo předtančení, břišní tanečnice, motýlí tanec, bufetové občerstvení, kapela Senior kvintet, zazpívala nám Iveta Simonová a Milan Chladil Revival a krátce vystoupila Canzonetta. Nechybělo i poděkování manželům Starým za perfektní, dvacetipětiletou práci v hudebním průmyslu. Soška Oskara je toho důkazem.


Děkujeme všem zúčastněným i restauraci v Lázních Kundraticích.

Dagmar Janíčková

Zápis do 1. ročníku ZŠ Osečná pro školní rok 2017 / 2018
6. března 2017, autor: Jiří Hauzer

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne 7. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hodin v přízemí budovy ZŠ Osečná. Ve školním roce 2017/18 může být z hlediska kapacity třídy přijato maximálně 30 žáků.

Kritéria pro přijetí žáků:

 1. Děti s místem trvalého pobytu v obci Osečná.
 2. Děti, které navštěvují MŠ Osečná.
 3. Ostatní děti.
 4. Pokud z hlediska kapacity školy nebudou moci být přijaty všechny děti v rámci některého z kritérií, bude se v rámci daného kritéria rozhodovat losováním.

Rodiče u zápisu mohou žádat:

 1. o přijetí k základnímu vzdělávání
 2. odklad povinné školní docházky

K zápisu je nutné přinést:

 1. rodný list dítěte
 2. občanský průkaz zákonného zástupce

Poznámky:

 1. Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá na rozhodnutí žádný vliv.
 2. K udělení odkladu povinné školní docházky je třeba doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra pro dané zdravotní postižení a dětského lékaře.
 3. Kritéria pro přijetí se vztahují i na děti, kterým byl v roce 2016 udělen odklad povinné školní docházky.
 4. Termín losování bude předem stanoven a losování bude veřejné.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel školy

První osečenský masopust je minulostí
5. března 2017, autor: Jiří Hauzer

První osečenský masopust V sobotu 4. března 2017 proběhl 1. osečenský masopust. Zahájení proběhlo na Svatovítském náměstí v Osečné přesně ve 12.00 hodin zdejšího času. Došlo zde k požádání rychtáře o svolení nad vládu nad městem a představení všech masek.

Trasa průvodu byla pak okružní a byla naplánována: Svatovítské náměstí – Liberecká ul. – Horní selská – Dolní selská – Českolipská ul. – Kundratická ul. – Svatovítské náměstí. Průvod byl zakončen opět na náměstí, kde proběhla porážka kobyly, poté následovala volná zábava. Průvod doprovázela kapela ORION BAND. Občerstvení a vepřové hody zajišťovala Kavárna u Víta.

Oteplení a déšť zvedl hladinu Ploučnice, přes bezpečnostní přeliv Jenišovského rybníka přetéká voda
21. února 2017, autor: Jiří Hauzer

Přes bezpečnostní přeliv Jenišovského rybníka přetéká voda Oteplení, které přišlo v posledních dnech způsobilo rychlejší tání sněhu a to hlavně směrem od Janova Dolu, kdy se Jenišovský rybník naplnil a již přetéká přes bezpečnostní přeliv. Členové povodňové komise rozhodli vypouštět vodu i přepouštěcím korytem odběrného objektu mlýnského náhonu. V Ploučnici tento přítok způsobil zvýšenou hladinu, která je na stupni jedna. Hodně nám pomohla pomoc státu, který nám zafinancovat opravy mostů, jejichž malý průtoční profil nestíhal a voda se rozlévala. Nově postavené mosty a propusti umožňují daleko větší průtok a mnohonásobně snižují riziko povodní.

Hladiny všech našich toků průběžně monitorujeme a doufáme, že nedojde k žádné mimořádné události, jako v letech 2010 a 2013.

V Osečné se opět rozběhl čas
21. února 2017, autor: Jiří Hauzer

Kostelní hodinový stroj V Osečné se opět rozběhl čas, neb místním zlatým řemeslným ručičkám se podařilo po několika pokusech rozeběhnout letitý kostelní hodinový stroj.

„Občané si právem stěžovali, že se podle těchto hodin léta řídí a že delší čas byly kostelní hodiny mimo provoz. Věřím, že opět budou odměřovat čas zas tak, jak mají“, uvedl starosta Jiří Hauzer.


Úprava Druzcovského potoka
13. února 2017, autor: Jiří Hauzer

Úprava Druzcovského potoka V minulosti docházelo v obci Druzcov při jarním tání a při letních přívalových deštích k částečným záplavám a následným škodám na majetku. Na podnět města a místních občanů správce toku navrhl opatření sestávající ze dvou etap. Horní část již byla zrealizována a tok je upraven. Na střední a spodní část byl v posledních dvou letech připravován projekt na úpravu toku a ten si vyžadoval souhlas jednotlivých vlastníků pozemků a nemovitostí. Bohužel, někteří majitelé pozemků souhlas s úpravou toku nedali, nelze tudíž v realizaci pokračovat. Na základě výše uvedeného chceme občany informovat, že práce na projektové dokumentaci navržené stavby „Druzcovský potok“ byly v závěru roku 2016 ukončeny. Správce toku nadále s navrženou stavbou neuvažuje. Morální zodpovědnost za další případné škody způsobené velkou vodou padá tímto na občany, kteří tato protipovodňová opatření neumožnili.

Jiří Hauzer, starosta

< Novější | Starší >

Kontakt

Adresa úřadu:
Městský úřad Osečná
Svatovítské náměstí 105
463 52 Osečná

Úřední hodiny:
Pondělí a Středa:
8.00–11.00,
12.00–17.00

Bankovní spojení:
Komerční banka Liberec
3522461/0100

IČ: 00263061

DIČ: CZ00263061

Copyright © 2000-2017, Městský úřad Osečná. Všechna práva vyhrazena. Webmaster: Jiří Hauzer.
Vytvořil rarouš.webdesign, postaveno na redakčním systému Gryphoon.